รายละเอียดการประกันสินค้า

ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับ มีปัญหาขัดข้อง ทาง endgizmo.com มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้า ดังนี้

endgizmo.com เข้าใจดีว่าการคืนสินค้าเมื่อสินค้ามีปัญหาเป็นเรื่องยุ่งยาก เราอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะนำประสบการณ์ที่ดี สะดวก และง่ายให้การแก้ไขปัญหาไปอย่างราบรื่นและดีที่สุด ด้วยบริการที่เข้าใจ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สินค้าที่ทำการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่าน endgizmo.com เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถรับการประกันผ่าน endgizmo.com หรือตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังกล่าวใกล้บ้านคุณ
  • แสดงใบเสร็จการซื้อที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการ
  • สินค้าที่จะรับการประกันจะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสม มีอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น กระแทก โดนน้ำ หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด
  • ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานเกินระยะเวลาประกันที่กำหนด ทาง endgizmo.com ยินดีให้บริการโดยเป็นผู้ประสานงานนำส่งสินค้าไปยังแทนตัวจำหน่ายสินค้าเพื่อรับการซ่อม แก้ไข โดยอาจจะมีค่าบริการตามจริง แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายกำหนด