xDuoo MT-604 Amp

5,490 ฿

แอมป์หลอดแก้วคลาส A กำลังขับสูง
เป็นการรวมเอาจุดเด่นระหว่าง Tube Amplifier กับ transistor มาใช้
คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ช่วยให้ได้ยินรายละเอียดเสียงมากกว่าเก่า
ให้กำลังขับที่สูง ขับหูฟัง headphones ได้หลากหลาย

xDuoo MT-604 Amp

5,490 ฿