xDuoo MT-602 แอมป์หลอดแก้ว

3,090 ฿

แอมป์หลอดแก้วคลาส A กำลังขับสูง
เป็นการรวมเอาจุดเด่นระหว่าง Tube Amplifier กับ transistor มาใช้
คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ช่วยให้ได้ยินรายละเอียดเสียงมากกว่าเก่า
ช่วยยกระดับคุณภาพเสียงของ amplifer หรือ active speaker

xDuoo MT-602 แอมป์หลอดแก้ว

3,090 ฿

Category: