หูฟัง VE ZEN SL

10,900 ฿

ไดรเวอร์ Dynamic 14.8 mm
กำลังขับ Impedance 300 ohm
ความไวเสียง Sensitivity 115dB
ตอบสนองย่านความถี่ 17-21kHz

หูฟัง-VE-ZEN-SL
หูฟัง VE ZEN SL