Topping L30ii Amp

5,190 ฿

แอมป์หูฟังตั้งโต๊ะที่ปรับปรุงจาก L30
รองรับฟังก์ชั่นหูฟัง Amp + Pre-Amp
วงจร NFCA ที่ออกแบบใหม่
ให้การขยายสัญญาณเสียงที่ทรงพลัง
ขับหูฟังและ IEM ส่วนใหญ่

topping L30ii
Topping L30ii Amp