หูฟัง Tangzu Audio Shimin Li

1,190 ฿

หูฟัง IEMs ไดรเวอร์ Dynamic
มีความเป็นธรรมชาติและสมดุลย์ของเสียง
บอดี้อลูมิเนียมเกรดการบิน
สายหูฟัง 5N OFC 0.05 x 120 เส้น
ขั้วหูฟัง 2พิน 0.78

หูฟัง Tangzu Audio Shimin Li