SHANLING M3S Dap

10,900 ฿

ได้รับใบรับรองว่าเป็น DAP Hi-Res Audio อย่างแท้จริง
รองรับ Native DSD อ่านไฟล์เพลง DSD โดยตรงตามต้นฉบับ
รองรับ Dual-mode Bluetooth 4.1 aptx ในการฟังเพลงผ่านระบบไร้สาย
สามารถใช้มือถือในการควบคุมการเล่นเพลงผ่านโปรแกรม HiBy Link

SHANLING M3S Dap