หูฟัง See Audio YUME

5,490 ฿

หูฟัง 3 ไดรเวอร์ 1DD+2BA
ไดรเวอร์ BA ที่ได้รับการปรับแต่งจูนเสียงเป็นพิเศษ 2 ตัว
Diaphragm ที่เใช้เทคโนโลยี Liquid Silicone
ผ่านการปรับแต่งจูนเสียงแบบ Harman curve

หูฟัง See Audio YUME

5,490 ฿

Category: