สายอัพเกรดหูฟัง KZ NEO OFC

290 ฿

สายอัพเกรดหูฟัง ทองแดงล้วน OFC ความบริสุทธิ์สูง ถัก 8 เส้น 152 แกน
แนวเสียงทีได้จะได้เบสดุดันกระชับ เสียงกลางต่ำที่ดีกว่าเส้นธรรมดา

สายอัพเกรดหูฟัง KZ NEO OFC

290 ฿