หูฟัง KZ AS24

4,790 ฿5,890 ฿

หูฟัง IEMs 12 BA
31736 BA x 4 ให้เสียงความถี่สูง/ความถี่สูงพิเศษ
29689 BA x2 ให้เสียงความถี่กลาง
30019 BA x1 ให้เสียงความถี่สูง
22955 BA x1 ให้เสียงความถี่ต่ำ

หูฟัง KZ AS24
หูฟัง KZ AS24