Garmin Vivosport (Certified Refurbished)

Original price was: 5,990 ฿.Current price is: 2,990 ฿.

  • เหมาะแก่การออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง
  • แสดงการแจ้งเตือนและควบคุมเพลงจากโทรศัพท์
  • จอแสดงผลแบบสีเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่พอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
garmin-vivosport
Garmin Vivosport (Certified Refurbished)
SKU: W-GA-VISP Category: