Garmin Vivosport (Certified Refurbished)

2,990 ฿

  • เหมาะแก่การออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง
  • แสดงการแจ้งเตือนและควบคุมเพลงจากโทรศัพท์
  • จอแสดงผลแบบสีเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่พอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
garmin-vivosport
Garmin Vivosport (Certified Refurbished)
SKU: W-GA-VISP Category: