Garmin Vivosport (Certified Refurbished)

5,990.00 บาท 2,990.00 บาท

  • เหมาะแก่การออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง
  • แสดงการแจ้งเตือนและควบคุมเพลงจากโทรศัพท์
  • จอแสดงผลแบบสีเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่พอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
ล้างค่า
รหัสสินค้า: W-GA-VISP หมวดหมู่: