หูฟัง FiiO FH3 IEM

4,390 ฿

หูฟัง 3 ไดร์เวอร์ 2BA+1DD
ย่านความถี่สูงเลือกใช้ Knowles RAD-33518
ย่านความถี่กลางเลือกใช้ Knowles ED-30262
ย่านความถี่ต่ำใช้ Dynamic 10 mm

หูฟัง FiiO FH3 IEM