ERTK optical extender

290 ฿

หัวแปลง Optical ให้ตั้งตรงเป็นมุมฉาก 90 องศา
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองรับการส่งสัญญาณในระดับ Lossless

ERTK optical extender
ERTK optical extender

290 ฿

Category: