หูฟัง DUNU SA6 IEM

18,900 ฿

หูฟัง 6 ไดรเวอร์ (6BA)
ย่านต่ำ ใช้ไดรเวอร์ Sonion AcuPass Vented Dual Woofer 2 ตัว
ย่านกลาง ใช้ไดรเวอร์ Knowles Custom Midrange 2 ตัว
ย่านสูง ใช้ไดรเวอร์ Knowles Custom Dual Tweeter 2 ตัว

หูฟัง DUNU SA6 IEM

18,900 ฿