หูฟัง DUNU DK-3001 PRO IEM

14,990 ฿

หูฟัง 5 ไดรเวอร์ (4BA+1DD)
ไดรเวอร์ Dynamic ขนาด 13 mm
ใช้ Diaphragm เคลือบ Beryllium
ไดรเวอร์ Knowless คุมย่านกลางสูง 2 ตัว

หูฟัง DUNU DK-3001 PRO IEM

14,990 ฿