หูฟัง DUNU DK-2001 IEM

9,990 ฿

หูฟัง 4 ไดรเวอร์ (3BA+1DD)
ไดรเวอร์ Dynamic ขนาด 13 mm
ใช้ Diaphragm เคลือบ Beryllium
ไดรเวอร์ Knowless คุมย่านกลางสูง 1 ตัว

หูฟัง DUNU DK-2001 IEM