DD TC28i Adapter

990 ฿

หัวแปลง Lightning เป็น Type C
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ iOS
บอดี้ทำจากอลูมิเนียม
ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี
การส่งสัญญาณมีความเสถียร

DD-TC28i
DD TC28i Adapter

990 ฿

Category: