แจ็คแปลงหูฟัง DD DJ44B Mark II Jack

1,190 ฿

แจ็คแปลงหูฟัง 4.4mm balanced เป็น 2.5mm Balanced
หน้าสัมผัสภายใน socket ชุบทองอย่างดีให้การส่งสัญญาณทำได้อย่างราบลื่น
shielding ring ทองแดงชุบทองช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนระหว่าง socket gaps
ภายในใช้สายถักผสมระหว่างทองแดง 6N OCC และ ทองแดง 6N OCC ชุบเงิน

แจ็คแปลงหูฟัง DD DJ44B Mark II Jack

1,190 ฿