ฟิลม์ Cayin N6II

390 ฿

ฟิลม์นี้เป็นฟิลม์กระจกแท้ของ Cayin N6II
มาจากผู้ผลิต โดยเฉพาะ
ความแข็งแรงระดับ 9H
ทนทานต่อแรงกระแทกไม่แตกง่าย

ฟิลม์ Cayin N6II

390 ฿

Category: