สาย Cayin CS-44C44

1,290 ฿

สายสัญญาณ 4.4 mm เป็น 4.4 mm Audio cable
สายถัก 8 ดีไซน์แบบ Hybrid สายถักผสมระหว่าง
สายทองแดงปราศจากออกซิเจน OFC 24 แกน
สายทองแดง 6N Single Crystalized 8 แกน

สาย Cayin CS-44C44

1,290 ฿

Category: