เพื่อเป็นการรับประกันว่า Mercular.com ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้า หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ ไปถึงมือท่านในสภาพที่ไม่ใหม่เอี่ยม มีความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือสินค้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับแจ้งปัญหา และรับสินค้ามาเคลมให้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งใดๆทั้งสิ้น*

1. ติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

โดยส่งเมล์แจ้งเคลมสินค้ามาที่ claim@mercular.com

ระบุหัวเมล์ว่า

“แจ้งเคลมสินค้า ออเดอร์ 1XXXX”

และระบุอาการเสียมาในเมล์

2. หลังจากที่ส่งเมล์มา จะมีพนักงานตอบเมล์โดยแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับภายใน 1-2 วันทำการ (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**กรณีเปิดเรื่องเคลมภายใน 7 วันแรก  ** (ข้อความจากเจ้าหน้าที่)

**กรณีเปิดเรื่องเคลมเกิน 7 วันแรก ** (ข้อความจากเจ้าหน้าที่)

3. เมื่อทำตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้วให้ส่งเมล์แจ้งกลับมาดังนี้

3.1 กรณีที่สินค้ายังอยู่ใน 7 วันแรกจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะรับสินค้ามาเคลมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ตอบเมล์โดยแจ้งที่อยู่เพื่อให้ขนส่งเข้ารับสินค้าภายใน 2 วันทำการ

3.2 กรณีที่สินค้าเกิน 7 วันแรกจากวันที่ซื้อ เมื่อส่งสินค้าให้ศูนย์เรียบร้อยแล้ว ให้ตอบเมล์โดยแจ้งวิธีการส่ง และเลข Tracking มาเพื่อให้ทางบริษัท ติดตามกับทางศูนย์ไทยต่อให้